Udskriv denne side

Velkommen

Diabetesforeningens lokalforening i Høje-Taastrup arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes - både over for kommunens borgere, politikere og den enkelte diabetiker.

I løbet af året arrangerer vi en række arrangementer og informative aktiviteter relateret til diabetes.

Vi er i dialog med de lokale sundhedsmyndigheder for at fremme diabetikernes interesser.

træning Esbens Vænge og parskolen

Kommende arrangementer:

Cafe' møder: efterår 2018.
.

Tirsdag den 6. november:
Sammenhængen mellem diabetes og mundhygiejne. Hvordan dårlig mundhygiejne kan forværre diabetes hos den enkelte. Ved overtandlæge Valdemar Hein, Høje-Taastrup kommune.
Bestyrelsesværter: Jørn og Anne


Tirsdag den 4. december:
Endeligt tema afventer. Bestyrelsesværter: Annette og Susanne.

2019

Tirsdag den 8. januar 2019 (OBS: ikke den første tirsdag i måneden): Nytårskur. Der skal ske tilmelding. Pris 50 kr/person. To stk. smørrebrød (Meny eller Annettes smørrebrød), øl/vand, kaffe/kage.
Værter: ??

Tirsdag den 5. februar: generalforsamling med spisning

Status for nye diabetesmidler:

a)      Opkobling af måleapparater til Iphon

b)      Bestilling af pumper.

Opkobling af måleapparater til Iphone
Kommunen har oplyst, at de 3 nye diabetesapparater ikke kan tale sammen med iPhones. Kommunen har nu aftalt med leverandøren, at har man dette behov, kan man få en særbevilling til CareSens N Premier, Man skal i givet fald kontakte visitationen i Høje Taastrup Kommune på Rådhuset.

Bestilling af insulinpumper:
Insulinpumpebrugere kan nu bestille pumperne 2 steder:
a)      Som hidtil hos Mediq
b)      Eller hos leverandøren af teststrimlerne til pumperne ReaMed.  
Du bestemmer altså selv, om du:
a)      vil have samme leverandør til strimler og pumpe, nemlig RealMed –
b)      ELLER om du som hidtil vil bestille pumpe hos Mediq, men strimlerne hos RealMed.
Mediq kan efter d en nye aftale levere pumpe – men ikke lf. kommunens brev af 18. december 2017 til registrerede pumpebrugere.  
Evt. andre diabeteshjælpemidler skal du fortsat bestille hos Mediq Danmark.