Udskriv denne side

Generalforsamling

Generalforsamling 2019 afholdes tirsdag den 5. februar på Sundhedscenter Espens Vænge, Espens Vænge 44, 2630 Taastrup.

Foreløbig dagsorden til generalforsamling i Diabetesforeningen Høje Taastrup den 5. februar 2019

Kl. 18.00: Spisning. - kun mod forudbestilling på mail hoeje-taastrup.@diabetes.dk eller telefonisk til Aannette Karlsson, tlf. 29428937

Kl. 19.00

1)      Velkomst.

Gæstehilsen ved Helle Koch, Formand for kommunens Ældre- og sundhedsudvalg

2)      Valg af dirigent og referent

3)      Bestyrelsens beretning:

4)      Regnskab 2018:

5)      Indkomne forslag:

6      Foreløbige aktivitetsplaner:

7)      Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:
3 af de nuuværende villige til genvalg
herunder kasseren Flemming Ougaard
og næstformand Annette Karlsson

Hanne Strunge (ønsker ikke genvalg)
Anne Jensen, nuværende suppleant,er villig til valg til bestyrelsen.


8) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
På valg: Anne Jensen  – Carsten Straaberg

9)      Valg af kritisk revisor:
Dorthe Jordan-Knudsen

10)      Valg af revisorsuppleant:
Karen Kronholm Jensen

11)   Evt.

 

.

Referat fra generalforsamling

Opdateret den 18. januar 2019