Udskriv denne side

Nyhedsbrev

Cafemøde den 5. marts kl. 19 – 21 på Espens Vænge.
Du får mulighed for at snakke med andre diabetikere om livet med diabetes. Bestyrelsen fortæller om planerne for det kommende år, kommunens afslag på at komme og fortælle om mulighederne for kommunale hjælpemidler og om udviklingen i Diabetesforeningen generelt. Bl.a. seneste nyt om hovedforeningens tanker om vore fremtidige muligheder for at arrangere foredrag m.v.
Foreningen byder som vanligt på kaffe, te og vand.

Udflugt til Møn 24. august
Lørdag den 24. august kører vi til Thorsvang samlermuseum i Stege på Møn. Museet består, som navnet antyder, af en samling af meget forskellige og spændende genstande. Det er de senere år blevet et populært udflugtsmål, så vi glæder os.
De endelige detaljer med tider og pris vil blive meddelt senere. Vi regner dog med busafgang Taastrup station kl 9. Vi byder vi på en café buffet med en øl eller vand.
Hvis vejret tillader det, afslutter vi med et besøg på klinten, hvor vi drikker kaffen, som vi har med i bussen. Vi regner med hjemkomst kl. ca. 16,30.
Den endelige invitation er klar i nyhedsbrevet for maj måned – men sæt allerede nu X i kalenderen. Den endelige pris bliver nok, som den har været de seneste år, dog lidt afhængig af, om vi får tilskud fra kommunen (populært kaldet § 79-tilskud.) Det ved vi i april.

Borgermøde om kommunens tilskudsregler m.v.
Som nævnt vil vi på cafemødet den 5. marts kort uddybe den kommunale forvaltnings afslag på at komme til cafemødet og fortælle om muligheden for kommunale hjælpemidler, (eksempelvis også diabetesprodukter).
Baggrunden er, at vi bad forvaltningen om at komme til et cafemøde for at fortælle om mulighederne. Forvaltningen svarede, at de skal ligebehandle alle borgere og ikke har ressourcer til at komme ud og fortælle om kommunens kvalitetsstandarder, som netop er vedtaget. Forvaltningen henviser til Høje Tåstrup kommunes hjemmeside. https://www.htk.dk/~/media/PDF/SUOC/Kvalitetsstandarder2019godkendtafByraadet18122018.ashx.
Forvaltningen meddeler, at har man individuelle spørgsmål til Sundhed- og Omsorgsområdet, er man meget velkommen til at kontakte Visitationen på telefon 43591771. På baggrund af vor henvendelse har forvaltningen dog besluttet i starten af 2020 at invitere ind til et orienteringsmøde om de politiske godkendte kvalitetsstandarder på Sundheds- og Omsorgscenteret. På den måde bliver det til et åbent tilbud til alle interesserede borgere (i 2020 altså!).

Generalforsamlingen den 5. februar
Inden generalforsamlingen fortalte Helle Koch, formand for kommunens Ældre- og sundhedsudvalg, om arbejdet med netop dette område, herunder arbejdet med en ny sundhedsaftale. Helle gjorde det rigtig godt. Vi havde aftalt ca. 15 minutter, men til alt held var der stof nok til ca. 45 minutter. Tak til Helle for det.
Selve generalforsamlingen forløb stille og roligt. De opstillede bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Anne Jensen ”avancerede” fra suppleant til bestyrelsesmedlem og som ny suppleant valgtes Karen Kronholm.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Aksel Kramer som formand, Annette Karlsson som næstformand og Flemming Ougaard som kasserer og sekretær.

Kommende arrangementer:
Forårsprogrammet er ikke helt på plads, men vi regner med, at cafemødet i april får besøg af en fodterapeut, der vil fortælle om fødderne og diabetes. Det er et par år siden, vi sidst havde temaet oppe, så det er nok værd at få det genopfrisket - eller få det for første gang, hvis man ikke har oplevet det før!

Motion

Espens Vænge:
Vi fortsætter med motionen på Espens Vænge hver tirsdag kl. 19 – 20.30 og lørdag kl. 9.00 – 10.30. Der er normalt to ”selvtrænervejledere” til stede. På cafeaftnerne er der åben for motion, men ingen vejledere. Hver 3. lørdag – cirka – kommer Jette Haakansson og står for en samlet vejledning. Træningen foregår på eget ansvar.
Kontaktperson: Annette Karlsson, tlf: 29428937, mail: annettekarlsson@live.dk

Parkskolen:
Mulighed for selvtræning på eget ansvar hver tirsdag og torsdag kl. 13 – 15.
Kontaktperson: Johnny Andersen, tlf: 21782028, mail: Johnnyandersen@outlook.dk


Bestyrelsen