Udskriv denne side

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev februar 2019:


Generalforsamling

Træning

Motivationsgruppe

Workshop om udvikling af materiale for diabetikere.

Generalforsamling 2019 tirsdag den 5. februar på Sundhedscenter Espens Vænge, Espens Vænge 44, 2630 Taastrup (erstatter cafemødet i februar).

Foreløbig dagsorden til generalforsamling i Diabetesforeningen Høje Taastrup den 5. februar 2019

Bemærk: Forslag, der ønskes behandlet, skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest den 29. januar. Kan fremsendes på mail: hoeje-taastrup@diabetes.dk

Kl. 18.00: Spisning. - kun mod forudbestilling på mail hoeje-taastrup@diabetes.dk eller telefonisk til Annette Karlsson, tlf. 29428937

Kl. 19.00: Generalforsamling: Adgang for alle medlemmer uden tilmelding.

1) Velkomst.. Gæstehilsen ved Helle Koch, Formand for kommunens Ældre- og sundhedsudvalg

2) Valg af dirigent og referent

3) Bestyrelsens beretning:

4) Regnskab 2018:

5) Indkomne forslag:

6 Foreløbige aktivitetsplaner:

7) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:

3 af de nuværende villige til genvalg herunder kasseren Flemming Ougaard og næstformand Annette Karlsson

Hanne Strunge (ønsker ikke genvalg)

Anne Jensen, nuværende suppleant,er villig til valg til bestyrelsen.

8) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:

På valg: Anne Jensen (opstiller til bestyrelsen) – Carsten Straaberg

9) Valg af kritisk revisor:

Dorthe Jordan-Knudsen (villig til genvalg)

10) Valg af revisorsuppleant:

Karen Kronholm Jensen (villig til genvalg)

11) Evt.

Træningen på Espens Vænge fortsætter i 2019 Hver tirsdag kl. 19 - 20.30 og lørdag kl. 9.00 - 10.30.

Træningen foregår på eget ansvar. På dage med diabetescafe er der mulighed for træningen uden der er selvtrænerinstruktør til stede.

Motivationsgruppe i 2019:

I januar er der startet en ny motivationsgruppe med motion og mad på Torstorpskolen alle onsdage indtil den 27. marts kl. 18 -21.

Spørgsmål om eftertilmelding hos instruktørerne:

Carsten Straaberg, Roskildevej 352a, 2630 Taastrup, Tlf. 22908460, Mail. carsten@onkelcarsten.dk

Eller Harjit Kaur Singh, Skjeberg Alle 33 st mf, 2630 Taastrup, tlf. Tlf: 42360501 mail: harjit@hotmail.dk

Workshop om diabetes

Helbredsprofilen har bedt os om at orientere om 4 workshops i februar. Helbredsprofilen skal lave et materiale om diabetes i samarbejde med Steno Diabetes Centrene i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Materialet er målrettet borgere med diabetes og deres pårørende. Der skal udvikles materiale om både type-1 og type-2 diabetes.

I første omgang udvikles der udelukkende materiale for voksne. Senere vil der også blive et materiale for børn og unge, og deres forældre. Det kommer til at ligge på Helbredsprofilen.dk.

Derfor vil der i februar blive afholdt 4 workshops for borgere med diabetes og deres pårørende, der får mulighed for at komme med bud på, hvilket materiale, der skal udvikles. Der vil alene være borgere og pårørende, som deltageer i disse workshop.

Tilmelding og nærmere oplysninger hos Inger Hindhede Kjær, Specialkonsulent kommunikation og digital læring, Region Sjælland, Det nære sundhedsvæsen, Alleen 15, 4180 Sorø.

Arbejdstelefon; 5180 0140, Mobil: 5180 4548